Koulu

Valpperin 1907 perustettu kyläkoulu pääsi aloittamaan toimintansa uudessa koulurakennuksessa elokuussa 2015. Koulumme tilat ovat toiminnalliset, ajanmukaiset ja viihtyisät ja myös koulun piha-alue on muokkautunut monipuoliseksi sekä välituntien että vapaa-ajan viettopaikaksi. Sijainti metsän reunalla tarjoaa loistavat oppimisympäristöt ulkona oppimiseen ja moniin koulun toimintoihin.

Lukuvuonna 2020-21 koulussa oli 36 oppilasta. Koululla työskentelee kolme luokanopettajaa, kaksi koulunkäynninohjaajaa, kiertävä laaja-alainen erityisopettaja sekä palveluvastaava-siivooja. Koulu painottaa opetustaan ympäristö- ja luontokoulun suuntaan. Koulu sai vihreän lipun käyttöoikeuden joulukuussa 2020. Tärkeitä arvoja opetuksessa ovat myös yksilöllinen oppiminen ja positiivinen pedagogiikka. Pienissä yhdysluokissa oppilaille pystytään tarjoamaan yksilöllistä ja tarvittavaa tukea.

Koulun toimintaa voi seurata Valpperin koulun facebook-sivuilla tai Instagramissa nimellä @valpperinkoulu